Typsamlingssidan – Gustav Vasa – Efterpräglingar av Danska mynt – 1 Skilling/18 Penningar

Hedemora, Söderköping & Västerås     utan år (1521-1523)

Gamla sm 243

Nya sm 255

Ganska vanligt förekommande

“Under åren 1521-23 lät Gustav Vasa prägla imitationer av danska klippingar. Hans mynt har kunnat skiljas ut från de danska genom jämförelse och en stampkoppling med klippingar som slagits med svenskt vapen (sm 3-4).” (Citat från SM-boken och bild från MISAB 16)