Typsamlingssidan – Gustav Vasa – Efterpräglingar av Danska mynt – 1 Mark 1535

Stockholm     1535

Myntmästare: Anders Hansson

Gravör: okänd

Gamla sm 244

Nya sm 256

RRRR

(Foto Ahlström 62)