Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 8 Öre klipping – Åbo – Typ 2-3

Myntfakta:

Åbo     1557      ca 21×22 mm     12,02 g     50% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Erik Olofsson

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 21557årtalet på fältet249237RRR
Typ 31557årtalet i skölden250238unik på KMK

Typ 2.

Typ 3. (Båda bilderna från SM-boken)