Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 8 Öre klipping – Åbo – Typ 1

Myntfakta:

Åbo     1556-1557      ca 21×22 mm     12,02 g     50% silver

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Erik Olofsson

ÅrUpplagaNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:115561488 ex247235endast off.saml?
Typ 1:21557okänt248236RRRR

(Foto MISAB 19)