Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 4 Öre klipping – Åbo – Typ 1

Myntfakta:

Åbo     1556      ca 17×18 mm     6,01 g     50% silver

Upplaga: 1140 ex

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Erik Olofsson

Gamla sm 239

Nya sm 251

RRRR

(Foto MISAB 15)