Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 2 Öre klipping – Åbo – Typ 2

Myntfakta:

Åbo     1557      ca 14×15 mm     3,00 g     50% silver

Upplaga: 6147 ex

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Erik Olofsson

Gamla sm 242

Nya sm 253

endast offentliga samlingar?

(Foto från SM-boken)