Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 16 Öre klipping – Åbo – Typ 2

Myntfakta:

Åbo     1557      ca 25×26 mm     24,04 g     50% silver

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Erik Olofsson

Gamla sm 234

Nya sm 246

RRR

(Foto Bonde 6)