Raritetssidan – Gustav Vasa – 16 Öre klipping 1556 – Åbo

ex 1.

kvalitet 01, “obetydligt plantsfel”

Elias Brenners samling –>?–> J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 113 (1898) –> Herman Vogels samling (1898-1926) –> Gunnar Ekströms samling (1926-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Merita Nordbanken (1975-2007) –> Holmasto 102 (2007) –> Klaus Selinheimos samling nr 34 –>?

(Foto Ahlström 8)

ex 2.

kvalitet 1+, “små skråmor”

Ernst Ingelius samling –> Holmasto 163 (2023) –>?

(Foto Holmasto 153)

ex 3.

Axel Ax:on Johnsons samling –> Avesta Myntmuseum

(privat Foto)