Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug – Åbo

Myntfakta:

Åbo     utan år (1521-1522)      ca 19-21 mm        1,46 g      46,9% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Leinhart Pauwermann  

Gravör: Philippus van Foyssych

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:1autan årHEINRICHVS100aRRR
Typ 1:1butan årHEINICHVS100bRRRR

Varianten med HEINRICHVS. Typen saknades i gamla SM-boken, vilket kanske inte är så konstigt eftersom den inte präglats i Gustav Vasas namn. I stället är det den finska upprorsrörelsen som står bakom den. (Foto MISAB 19)