Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Västerås – Typ 5

Myntfakta:

Västerås     1529      ca 27-29 mm        3,51 g      31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Anders Hansson   

Gravör: okänt

Gamla sm 13

Nya sm 13

RRR

(Foto från SM-boken)