Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Västerås – Typ 1

Myntfakta:

Västerås     1524      ca 29-31 mm      4,38 g     31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Gynter Laays    

Gravör: okänt

Omskrift: S ERICVS REX SWECIE)(MONE WEST ARS 1522

App-nr 25

Gamla sm 9

Nya sm 9

1 unikt ex i Antells samling

Myntet är daterat 1522, men egentligen präglades det 1524. Att ange ett tidigare årtal var ett trick för att folk skulle tro att mynten hade en högre silverhalt. (Foto från SM-boken)