Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Västerås – Typ 1

Myntfakta:

Västerås     1524      ca 29-31 mm      4,38 g     31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Gynter Laays    

Gravör: okänt

Gamla sm 9

Nya sm 9

1 unikt ex i Antells samling

Myntet är daterat 1522, men egentligen präglades det 1524. (Foto från SM-boken)