Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Öre – Arboga

Myntfakta:

Arboga     1523-1524      ca 29-31 mm      ca 3,47 g     43,75% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: okänt    

Gravör: okänt

Gamla sm 8

Nya sm 8

RRR

Myntet är daterat 1522 men egentligen präglades det 1523-1524. (Foto Bonde 1)