Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1/4 Gyllen (?)

Det mesta med detta mynt är höljt i dunkel. Det har årtalet 1522 och därmed bör det vara präglat i Hedemora, Söderköping eller Västerås, men det nämns inte i några kända arkivhandlingar. Man tror att det är en 1/4 Gyllen men det finns bara ett känt exemplar (på KMK) och vikten på detta ex ligger för långt ifrån 1/4 Gyllenvikten (6,57 g) för att man ska kunna vara säker. Det ska bli intressant att se om gåtan någonsin får en lösning.

(Foto från SM-boken)