Typsamlingssidan – Gustav Vasa – ½ Mark – Västerås – Typ 1

Myntfakta:

Västerås     1538      ca 26-30 mm      6,57 g     62,5% silver

Upplaga: 35075 ex  

Myntmästare: Peter Simmelbeck    

Gravörer: Gorius Målare

Gamla sm 148

Nya sm 155

RRR

(Foto från SM-boken)