Typsamlingssidan – Gustav Vasa – ½ Mark – Stockholm – Typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1536      ca 26-30 mm      6,57 g     62,5% silver

Upplaga: 89241 ex (även typ 1 och 3 ingår)  

Myntmästare: Kasper Beckman    

Gravörer: Gorius Målare

Gamla sm 123

Nya sm 131

Endast offentliga samlingar?

(Foto från SM-boken)