Typsida – Gustav V – 5 Kronor (Typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1920     2,24 g     16 mm     90% guld

Upplaga:  103000 ex

Myntmästare:  Karl-August Wallroth     (mm W)

Gravör:  Erik Lindberg

(privat foto)

Typ 1:1     1920     inga varianter          sm 2

Kommentar:

Detta var det första porträttmyntet som var graverat av Erik Lindberg som 1916 tog över efter sin far Albert Lindberg.