Typsida – Gustav V – 20 Kronor

Myntfakta:

Stockholm     1925     8,96 g     23,0 mm     90% guld

Upplaga:  387257 ex

Myntmästare:  Karl-August Wallroth     (mm W)

Gravör:  Erik Lindberg

(Privat foto)

Typ 1:1     1925     inga varianter          sm 2

Kommentar:

Den sista svenska 20-kronan i guld! Upplagan uppgick till 387257 exemplar varav merparten aldrig släpptes ut på marknaden och därför ingår i den svenska guldreserven. Den är ett eftertraktat objekt som, när den säljs på Tradera, brukar hamna i prisintervallet 10000-12000kr, dvs ungefär dubbla Tonkinvärdet. (Uppgiften inlagd 2009 och därför föråldrad)

Enligt ett pressmedelande 2018-05-11 så ska Riksbanken numera endast ha 47 exemplar kvar i sin ägo. Resten har förmodligen smälts ner för länge sedan.