Typsamlingssidan – Erik XIV – Ungersk Gyllen

Myntfakta:

Stockholm     1568     4,21 g     ca 23 mm     97,9% guld

Upplaga: 5032 ex

Myntmästare: Hans Höijer     

Gravör: Mikael Hohenauer

Sm 1

RRRR

(sm-bokens foto)