Typsamlingssidan – Erik XIV – 2 Daler 1561

Myntfakta:

Stockholm     1561      ca 40-44 mm      58,50 g     87,5% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer     

Gravör: Erik Olofsson  

Sm 3

1 unikt ex i Antelliska samlingen i Helsingfors

(Foto SM-boken)