Typsamlingssidan – Erik XIV – 1 Mark

Myntfakta:

Stockholm     1561-1565 och 1567-1568     ca 34 mm     

Myntordning 1542:     12,02 g     50,0% silver

Myntordning 1562:     12,03 g     48,4% silver

Myntordning 1563:     12,01 g     34,4% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer (1561-1566)

                       Caspar Richter (tf 1562)

                       Hans Höijer (1566-1568)

Gravörer: Erik Olofsson (1561-1563)

                Mikael Hohenauer (1562-1568)

ÅrSköldvariantTextvariantPärlrings-
varianter
Sm-nrFörekomst
Typ 1A:11561tre kronor
i skölden
DEVS DAT
CVI VVLT
grov)(grov21RR
Typ 1A:21562dododo22RRRR
Typ 1B:1a1563doCVI VVLT
DEVS DAT
do23aendast off.saml?
Typ 1B:1b1563dodogrov)(tunn23bendast off.saml?
Typ 1B:1c1563dodotunn)(tunn23cfler än 15 ex
Typ 1B:1d1563dodotunn)(grov23dRRR
Typ 2:1a1564tre leoparder
i skölden
tunn)(tunn24vanlig
Typ 2:1b1564doXIIIIIdoRRR
Typ 2:21565dodo25RR
Typ 2:3a1567dodo26ganska vanlig
Typ 2:3b1567doXIIIIIdoRRRR
Typ 3:11567dodo27fler än 15 ex
Typ 3:21568dodo28RRRR

Typ 1A. (Foto MISAB 37)

I Sm-boken skiljer man på Olofssons och Hoenauers gravörstilar genom att visa bilder på kronorna. Ett väl så bra kännetecken är de inre pärlringarna. Ovanstående ex är från 1561 och visar Olofssons karakteristiska, ganska grova pärlringar. Exet här nedanför från 1563 har en grov och en tunn pärlring och det beror på att Hohenauer har graverat åtsidan och Olofsson har graverat frånsidan.

Typ 1B. (Foto MISAB 13)

Typ 2. (Foto MISAB 10)

Typ 3. (Foto MISAB 26)

Vari skillnaden, som föranleder en uppdelning mellan typ 2 och 3, ligger tillhör numismatikens mysterier. Kanske är det den något modifierade kronan, men det är i så fall ett synnerligen tveksamt gränsfall.

Slutligen den roliga varianten med ERICVS XIIIII.