Typsamlingssidan – Erik XIV – 1 Daler utan år

Myntfakta:

Stockholm     utan år (1561)      ca 40-44 mm      29,25 g     87,5% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer     

Gravörer: Erik Olofsson

Sm 4

RRRR

(Foto Ahlström 37)