Typsamlingssidan – Erik XIV – 1 Daler – Typ 2A

DEVS DAT CVI VVLT

Myntfakta:

Stockholm     1561-1563      ca 40-44 mm      29,25 g     87,5% silver

Myntmästare: Jost Höijer (1561-1566)

                       Caspar Richter (tf 1562)

                       Hans Höijer (1566-1568)

Gravörer: Erik Olofsson (1561-1563)

                Mikael Hohenauer (1562-1568)

ÅrVariantSm-nrFörekomst
Typ 2A:1a1561stor bild, rund krona5aRRR
Typ 2A:1b1561stor bild, plattare kronaRRR
Typ 2A:1c1561mellanstor bildmycket vanlig
Typ 2A:1d1561liten bild5bganska vanlig
Typ 2A:1e1561pärlor på kronbågarna5cunik i Uppsala
Typ 2A:2a1562släta kronbågar6aendast off.saml?
Typ 2A:2b1562pärlor på kronbågarna6bRR
Typ 2A:315637aRR

1661 års stora bild (sm 5a). SM-boken visar som sm 5b den lilla bilden, vilket lustigt nog betyder att den mellanstora bilden som är den särklassigt vanligaste inte har något eget sm-nummer. (Foto MISAB 25)

Jämförelsebild. 1. Från vänster räknat har vi den stora bilden där den inre pärlringen stoppas redan av kronans första spets. Den uppdelas i två varianter – rund krona eller mer tillplattad krona som på de andra bilderna. 2. Därefter den mellanstora bilden där pärlringen stoppas av kronans rundel. 3. Därefter den lilla bilden där pärlringen når ända fram till kronkorset. Dessa har alla Erik Olofssons typiska släta kronbågar. 4. Den fjärde bilden har pärlor på kronbågarna vilket är Mikael Hohenauers kännetecken.

Det ska också sägas att den runda kronan tror man är den första som gjordes, innan kungen hade bestämt att han ville ha en annan typ av krona än den Gustav Vasa hade.