Typsamlingssidan – Erik XIV – 1/2 Mark – utan år

Kastmynt till kungens kröning 1561

Myntfakta:

Stockholm     1561     ca 28 mm      6,00 g     34,4% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer (1561-1566)

Gravörer: Erik Olofsson (1558-1563)

Sm 66

RRRR

(Foto Ahlström 48)