Skårman, Karl

Tack vare Bernhard Olofsson blev Karl Skårman på allvar intresserad av numismatik och kom tidigt med i Göteborgs Numismatiska Förening (GNF). Han var i grunden sportjournalist och reporter och det var väl därför mycket naturligt att han också var GNF:s sekreterare 1946-1968. Det var han som i många år stod för kontinuiteten inom GNF:s styrelse och som drog det tunga lasset med kallelser och protokoll mm. Genom sitt brinnande intresse och tillmötesgående sätt skaffade han sig många samlarvänner och han hedrades med GNF:s hedersmedalj vid sin avgång ur styrelsen 1968. (Bild och text hämtade ur GNF:s jubileumsskrift 1973)