Raritetssidan – Ulrika Eleonora – 4 Daler 1719 – sm 13

Tingström kände till 14 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 01, “ett par obetydliga hack”

MISAB 27 (2018) –> Nils-Unos samling

(Foto MISAB 27)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “grafiterad”

MISAB 7 (2012) –>?

Tingström kände till 14 privata ex, så vi har en hel del kvar att bevisa. (MISAB 7)

ex 3.

kvalitet 1+/01, “obetydlig korrosion i ett par stämplar”

MISAB 9 (2013) –> Gunnar J:s samling

(Foto MISAB 9)

ex 4.

“very fine”

Stanley Aberdeen collection –> Stack’s auktion 10/1 2015 –>?

(Stack’s foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “rengjord”

Holmasto 128 (2014) –>?

(Foto Holmast 128)

ex 6.

kvalitet 1/1+

MISAB webb 54 (2023) –>?

(MISABs foto)

ex 7.

Christensen 82 (1982) –>?

(Foto Christensen 82)

ex 8.

Bonhams december 2010 –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3:686 (1973) kvalitet 1+/01

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3:687 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 10 (1975) kvalitet 1/1?

ex. Ahlström 11 (1976) –> Tonkin kvalitet 1+/01

ex. Ahlström 12 (1976) kvalitet 1+/01

ex. Hirsch 4 (1976) “frätt kant”

ex. Ahlström 29 (1984) kvalitet 1/1+, “korroderad”

ex. Ahlström 42 (1990) kvalitet 1+/01, “korroderad”

ex. Ahlström 47 (1993) kvalitet 1/1+, “korroderad, inristning på frånsidan”

ex. Ahlström 50 (1994) kvalitet 1+/01

ex. Ahlström 51 (1995) kvalitet 1+, “korroderad”

ex. Ahlström 65 (2002) kvalitet 1+, “ärgfläckar”

ex. Ahlström/Höiland 1 (2005) kvalitet 1+