Raritetssidan – Ulrika Eleonora – 4 Daler 1719 – sm 12

Tingström kände bara till 1 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 01, “någon obetydlig ärg”

Hirsch Mynthandel (1972) –> John Elvings samling –>?–> MISAB 43 (2023) –> Abo:s samling

Förmodligen var det detta ex som Tingström kände till. (Foto MISAB 23)

ex 2.

kvalitet 1+

Revisor Erik Nilssons samling –> Manne Jakobsons samling –>Claes Olof Algård (1965-1987) –> SNF 118, nr 464

Exemplaret ansågs av samtida ögonvittnen rengjort och mindre attraktivt och blev osålt. (Foto SNF 118)

Ej avbildade exemplar:

ex. Bonde på Ericsberg (ej sålt på auktion, ännu i familjens ägo). 

ex. Gustaf Cavalli –> Axel Ax:on Jonsson –> Avesta Myntmuseum

Ett ex kommer även att säljas på MISAB 43 nu i höst.

“Även de offentliga innehaven av 1719 års fyradaler med trekantig mittstämpel är blygsamma; inte förrän ganska sent införlivades exempelvis ett inte alltför vackert exemplar i Kungl. Myntkabinettet (Ex = SM76 12). I Uppsala universitets myntkabinett finns ett vackert exemplar av plåten (Ex = SM 12). Cavalli ägde enbart ett exemplar av myntet, förvärvat först efter 1890 (nu alltså i Avesta).” (citat från MISAB 43)