Raritetssidan – Sigismund – 1 Öre 1598

ex 1.

kvalitet 01/0, “obetydliga repor”

Hirsch Mynthandel (1954) –> Gunnar Ekströms samling (1954-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 11 (1976) –>?

(Foto Ahlström 11)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “obetydliga kantskador”

Sven Svenssons samling (ss1607) –> Hirsch 2 (1970) –> Claes-Olof Algårds samling –>?–> Ahlström 7 (1974) –> Sten Törngrens samling (1974-2000) –> Spink 143 (2000) –>?

(Foto Ahlström 7)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Ahlström 54 (1996) –>?

(Foto Ahlström 54)

ex 4.

kvalitet 1+

Aurum 5 (2009) –>?

(Foto Aurum 5)

ex 5.

kvalitet 1+, “obetydligt plantsfel, svaga repor frånsidan”

samling Bonde på Ericsberg (1917-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Marek Kondrat, Warzawa –>?

(Foto Bonde 3)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “korroderad”

Ahlström 28 (1983) –> Mynt & Medaljer på Sveavägen –> Sten Törngren –> Karl-Erik Schmitz samling (1984-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Hans Menzinskys samling –>?

(Foto Ahlström 28)

Andra kända försäljningar:

ex. Schmitz –> KNF (1990) nr 98 kvalitet 1/1+

ex. Ahlströms lagerlista 47 och 49-52 (1974-1976) kvalitet 1+