Raritetssidan – Oscar I – 4 Riksdaler rm 1856 med 1855 års bild

ex 1. 

kvalitet 01

?–> R.Jonssons samling –>?

Bästa kända exet! Linjen med patina vid VEND ser ut att vara signifikant. (Privat foto)

ex 2. 

“at least good extremly fine”

?–> Claes Olof Algårds samling –> Hirsch Mynthandel (1974) –> Sten Törngrens samling (1974-2000) –> Spinks auktion i London (2000) –> japansk samling (2000-2008) –>såld på ebuy.dk (april 2008) –> alias “tjocksmock” 

Den “japanska samlingen” samlades mestadels in under 1980-talet, men uppenbarligen tillkom en del mynt senare. (Spinks foto)

ex 3. 

“fast vorzüglich”

?–> Sven Svenssons samling –> SNF 54 (maj 1964) –> Berndt Steimers samling –>Lars Holms samling –> Jan Anderssons samling (-1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> auktion Hagander 2 (2011) –>?

(Foto Hagander 2)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

?–> Ahlström 10 (1975) –> Sten Törngren –>?–> Aurum 5 (2009) –> R.Jonsson (2010) –> P.J. Holmbergs samling

Myntet har blivit rengjort mellan Ahlström 10 och Aurum 5. (Foto Aurum 5)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

?–> Karl-Erik Schmitz första samling –> Kristianstadsortens NF:s auktion 24/1 1976 –>mynthandlare Carl-Magnus Björkqvist –> Karl-Erik Schmitz samling (1976-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (maj 1990) –> Jan Anderssons –>?–> Ahlström 42 (nov 1990) –> Ulf Nordlind –>?

Märkliga turer ibland! Schmitz ägde myntet redan i sin första samling i början av 1970-talet. Denna såldes på KNF:s auktion och då köpte Björkqvist det. Sedan har Schmitz uppenbarligen köpt tillbaka det. (Foto Ahlström 42)

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “många tunna repor”

?–> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (1991) –>?–>O.Karlssons samling 

Historien om Hirsch Mynthandel och dess yviga affärer kan man läsa om i Sten Törngrens  bok “Mitt liv i numismatikens underbara liv”. (Foto Stockholms Auktionsverk)

ex 7. 

kvalitet 1+/01, “rispor”

?–> MISAB 17 –> Johan P:s samling

(Foto MISAB 17)

ex 8. 

“good VF”

Lars Emil Bruuns samling (-1918) –> Israel Bergmans samling –>?–> Münten- en PostzegelOrganisatie auktion 46 (2015) –> Hallens Mynthandel (2015) –> “Olle34” på Tradera


Det är sällan man lyckas fastställa en proveniens med hjälp av bilderna i Bruuns katalog, men denna gång gick det tack vare kanthacket kl 4 på frånsidan. (MPO:s foto)

ex 9. 

kvalitet 1+ hack

?–> Ahlström 30 (1984) –>? 

(Foto Ahlström 30)

ex 10. 

kvalitet 1+

?–> Ahlströms lagerlista 33-36 (1970-1971) –>?–> Ahlströms auktion 32 (1985) –>?

Ett hack på näsroten och ett märke framför hakan är dom tydligaste kännetecknen på detta ex. (Foto Ahlström 32)

ex 11. 

kvalitet 1+, “små kantskador”

?–> Ahlström 37 (1988) –>?

(Foto Ahlström 37)

ex 12. 

kvalitet 1+

?–> Antikören 20 (1997) –>?–> Ulf Ulveback –> C.Forsells samling

Patinan nere vid LA är signifikant och återfinns även på senare fotografier. (Foto Antikören 20)

ex 13. 

kvalitet 1+

?–> Myntgalleriet (1993) –> B.Å:s samling !!! 

Bild saknas tills vidare på denna men det är klarlagt att det inte är samma ex som något av de andra. Exemplaret har legat i samma samling i 20 år och därför minskar antalet möjligheter drastiskt.

ex 14. 

kvalitet 1+, “ovarsamt rengjord, gnidspår”

?–> Aurum 6 (2010) –>?

(Foto Aurum 6)

ex 15. 

kvalitet 1+, “rengjort”

?–> Leslie Hanulas samling –> Pontario auktion 145 (2008) –> P.G.Carlssons samling (2008-2012) –> Myntkompaniet 2 (2012) –>?

Leslie Hannula var en amerikansk storsamlare med finskt påbrå. Efter hans död skingrades samlingen via auktionsfirman Pontario i USA. (Foto Myntkompaniet 2)

ex 16. 

kvalitet 1/1+, “rengjort”

?–> MISAB 5 (2011) –>?–> MISAB 9 (2013) –> B.Svenssons ex

(Foto MISAB 5)

ex 17. 

kvalitet 1/1+, “putsad”

?–> Ahlström 1 (1972) –> bordet –>?–> Ahlström 25 (1982) –>?

Tråkigt öde för detta mynt! När det såldes på Ahlströms första auktion 1972 var det orört och bedömt till 1+/01, men under mellantiden har det blivit putsat med en automatisk värdeförsämring som följd. Märket på kinden är det tydliga kännetecken so m visar att det ändå är samma mynt. (Foto Ahlström 25)