Raritetssidan – Kristina – 4 Mark 1646

Inga kända ex på marknaden, men så har det inte alltid varit. Nedanstående försäljning är väldokumenterad.

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> KMK