Raritetssidan – Kristina – 2 Daler SM 1652 (plåtmynt)

Tingström kände inte till något i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+

Mynthusets auktion oktober 1988 –>?