Raritetssidan – Karl XII – 4 Daler 1718 – Sm 152

(1 privat ex enligt Tingström)

ex 1.

kvalitet 1+/01

Schulmans auktion (1921) –> Emil Buttenhofs samling –>?–> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 2.

kvalitet 1+, “korroderad”

MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 3.

kvalitet 1+, “mörka fläckar och limrest”

Holmasto 131 (2015) –>?

(foto Holmasto 131)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 29 (1984) kvalitet 1+, “viktjusterad, kraftigt ärgad”