Raritetssidan – Karl XII – 4 Daler 1717 – Sm 151

(11 privata ex enligt Tingström)

ex 1.

Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 2.

kvalitet 1+/01

Ahlström 24 (1981) –>?

(foto Ahlström 24)

ex 3.

kvalitet 1+

Ahlström 4 (1973) –>?

(Foto Ahlström 4)

ex 4.

kvalitet 1+, “rengjord”

MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 5.

kvalitet 1+

MISAB 41 (2022) –> Bertil Å:s samling

(Foto MISAB 41)

ex 6.

kvalitet 1+

Höiland 117 (2007) –>?

(Foto Höiland 117)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “lätt korroderad”

Bengt Svenssons samling –> MISAB webbauktion 28 (2020) –>?

(MISABs foto)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “lätt korroderad”

Myntkompaniet 18 (maj 2020) –>?–> MISAB 35 (november 2020) –>?

Jämför gärna bilderna i Myntkompaniets och MISABs kataloger. Ni kommer knappt att tro era ögon. (Foto MISAB 35)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 10 (1975) kvalitet 1+

ex. Ahlström 55 (1997) –> PEA kvalitet 1+

ex. Ahlström 58 (1998) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 69 (2004) kvalitet 1+, “rengjord”

ex. Ahlström 71 (2004) kvalitet 1+, “obetydligt korroderad”

ex. Ahlström/Höiland 1 (2005) kvalitet 1+