Raritetssidan – Karl XII – 2 Mark 1697

ex 1. 

MS 62

“Sixten 68p”, Tradera maj 2017 –>?

(Sixten 68p:s foto)

ex 2.

“extremly fine”

Haljak 20 (2014) –>?

(Foto Haljak 20)

ex 3. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 25 (1982) –> bordet –>?

(Foto Ahlström 25)

ex 4. 

kvalitet 1+/01, “rengjord”

MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 5. 

kvalitet 1+, “rengjord, obetydligt kanthack”

MISAB 5 (2011) –>?

(Foto MISAB 5)

ex 6. 

kvalitet 1+

Mynthandlare Hans Schulman, New York –> Gunnar Ekströms samling (1962-1969) –> i makan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Berndt Ahlström –>?–> Ahlström 15 (1977) –> Nordlinds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 8)

ex 7. 

kvalitet 1+

Johan Knut Stiernstedts samling (-1935) –> Appelgren 59 (1935) –> Hjalmar Wennerths samling (-1967) –> MC Hirsch Mynthandel (1967) –> Claes-Olof Algårds samling (1967-1977) –> Yngve Almer –>?–> Ahlström 59 (1999) –>?

Provenienskedjan hittar man i Österlunds katalog. Troligen sålde Almer myntet vidare till en samlare som sedan sålde samlingen på Ahlström 59. Almer köpte nämligen också en 2 Mark 1704 som gick samma väg. (Foto Ahlström 59)

ex 8. 

kvalitet 1+, “rispa frånsidan”

Nils J. Lindbergs samling –> MISAB 19 (2016) –>?

(Foto MISAB 19)

ex 9. 

kvalitet 1+, “ärg och lite puts på reversen”

Myntkompaniet 2 (2012) –> B. Åslunds samling

(Åslunds foto)

ex 10.

“sehr schön”

“den nordiska Juristens samling” –> Künker 337 (2020) –>?

(Foto Künker 337)

ex 11.

Svensk Mynthandel (2021) –>?

(Sv. Mynthandels foto)

ex 12. 

kvalitet 1/1+)(1+, “kantex, små plantsfel”

Ahlström 42 (1990) –>?–> Ahlström 51 (1995) –>?–> MISABs webbauktion 11 (maj 2018) –> Johan P:s samling –> MISAB webb 41 (2022) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 13. 

“very fine”

Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> Louis Collins, USA (Heritages ombud) –> Heritages Rare Coin Gallery (1990-1992) –> Antikören 11 (1992) –> Bengt Hemmingsson –> Myntgalleriets lagerkatalog 9 (1993) –>?

Myntet var även ute till försäljning på SBC auktion 28 i september 1991 men blev då tydligen återropat.(Spinks foto)

ex 14.

Kristianstadsortens NF:s auktion (2003) –> Ove Karlssons samling

(Karlssons foto)

ex 15. 

kvalitet 1/1+

Ahlström 41 (1990) –> Harry Ungfeldts samling (1990-2015) –> MISAB 16 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2017) –> MISAB 24 (2017) –> PEA:s samling 

(Foto MISAB 16)

ex 16. 

kvalitet 1/1+, “fläck frånsidan”

J Pedersens Mynthandel (2018) –> Sunnes samling

(Österlunds foto)

ex 17. 

kvalitet 1)(1+

MC Hirsch lagerlista 28 (1961) –> Per Hellströms samling (1961-1989) –> i sonen Gunnar Hellströms ägo (1989-2015) –> MISAB 17 (2016) –> OF:s samling

(Foto MISAB 17)

ex 18.

kvalitet 1)(1/1+, “repor, lätt rengjord, ägarstämpel ND”

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Bengt Svenssons samling (2010-2020) –> MISAB webb 28 (juni 2020) –> Chrilles samling

(Foto MISAB 34)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Fröling –> Bokauktionskammaren (1857) –> Hallborg

ex. Lundberg –> Göteborgs Bokauktionskammare (april 1878)

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Köpenhamns Museum

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Ståhl

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Ståhl

ex. Westerlund –> Bukowski 123 (1899) –> Holmberg

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Moberg

ex. Hjelm –> Bukowski 127 (1900) –> Burmeister –> Berghman –> Svensson –> SNF 55 (1964) kvalitet 0

ex. Bengtsson –> Coin Gallery, USA (1962) extra fine

ex. Svenssons samling –> SNF 55 (1964) kvalitet 0

ex. Ahlströms lagerlista 38, 43 och 45 (1971-1973) kvalitet 01, “repad”

ex. Ahlströms lagerlista 43 (1973) kvalitet 1?

ex. Ahlströms lagerlista 49 och 50 (1974-1975) kvalitet 1+/01, “repa”

ex. Mynthuset 3 (1990) kvalitet 1/1+

ex. Antikören 10 (1991) kvalitet 1)(1+