Raritetssidan – Karl XII – 2 Daler 1714 – kanonmetall typ 1 – Sm 198

Mittstämpeln utan sveakronor

(Tingström redovisade 9 privata ex för 1714, men särredovisade inte typ 1 och 2)

ex 1.

kvalitet 1+/01

Höiland/Ahlström 1 (2005) –>?

(Höilands foto)

ex 2.

kvalitet 1+, “viktjusterad”

MISAB 7 (2012) –> JOB:s samling

Tingström anger 9 privata plåtar av 2 Daler 1714 gjorda av kanonmetall. Han gör dock ingen uppdelning mellan typ 1 och typ 2. (Foto MISAB 7)

ex 3.

kvalitet 1+

Mynthusets auktion oktober 1988 –>?

(Mynthusets foto)

Försäljningar utan sveakronor:

ex. Ahlström 4 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 28 (1983) kvalitet 1, “repa över årtalet”

ex. Ahlström 71 (2004) kvalitet 1+, “svagpräglad och korroderad”