Raritetssidan – Karl XII – 1 Daler 1713 – Sm 177

(3 ex privat enligt Tingström)

ex 1.

Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 2.

kvalitet 1+, “lätt korroderad”

MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 25 (1982) kvalitet 1+