Raritetssidan – Karl XII – 1 Daler 1711 – typ 3 – Sm 174

Koppar från Bäsinge (krönt B i mittstämpeln)

(0 ex privat enligt Tingström)

ex 1.

kvalitet 1+, “små kantslag”

MISAB 33 (2019) –> Abos samling

Tingström kände inte till något ex i privat ägo. (Foto MISAB 33)