Raritetssidan – Karl XII – 1/6 Öre sm 1715 (provmynt)

Detta mynt finns förmodligen inte längre i privat ägo.

dr. N. J. Sehlbergs samling, Gävle –> Holmberg 64 (1904) –>?–> Sven Svenssons samling (ss 4044) –> KMK 

(Foto Holmberg 64)

Detta unika mynt har en annan form på frånsidans sköld och till sveakronorna har samma puns använts som till plåtmynten i kanonmetall. Myntet finns omskrivet i Mynttidningen 5-6 1996. Någon bild av Svenssons exemplar finns inte tillgängligt, men objektsbeskrivningen där är “5-öringarnas sveakronor”. Detta är visserligen felaktigt men bör ändå betyda att det är samma mynt. Hur det hamnat i Svenssons samling är inte heller känt, men ett troligt händelseförlopp är att Burmeister köpte myntet på Holmbergs auktion. Större delen av dennes samling hamnade sedan, via Israel Berghman, hos Svensson.