Raritetssidan – Karl XII – ½ Daler 1713 – Sm 205f

Värdehöjd till 3/4 Daler

Tingström kände till 3 ex i privat ägo

ex 1.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 –>?

(Höilands foto)