Raritetssidan – Karl XII – ½ Daler 1712 – Sm 188

(6 ex privat enligt Tingström)

ex 1.

kvalitet 1/1+, “grafiterad och utjämnad”

MISAB 44 (2024) –>?

(Foto MISAB 44)

ex 2.

Bukowskis juni 2016 –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 4 (1973) kvalitet 1+

ex. Nicobar –> Ponterio 39:64 (1990) “very fine, moderate corrosion”

ex. Cavalli –>?–> Ahlström 65 (2002) kvalitet 1+

ex. Ahlström 71 (2004) kvalitet 1+, “svagpräglad”