Raritetssidan – Karl XII – ½ Daler 1710 – Sm 205c

Med 1 stjärna (koppar från Garpenberg). Värdehöjd till 3/4 Daler

(1 privat ex enligt Tingström)

ex 1.

kvalitet 1+

Ahlström 50 (1994) –>?–> Ahlström/Höiland 1 (2005) –>?

(Höilands foto)