Raritetssidan – Karl XI – 1 Dukat 1677 (sm 32)

ex 1.

kvalitet 01/0

Ahlström 2 (1972) –> J.Pedersens Mynthandel –> förmodligen till Åke Järnums samling (1972-1979) –> i Järnums arvingars ägo (1979-1990) –>?

Det finns inga bevis för att detta ex legat i Järnums samling men det finns tre indicier som starkt pekar på det: (1)det var Österlund som var köpare på Ahlström 2 och Järnum var en av hans främsta kunder. (2) Järnum var en av sin tids främsta Karl XI-samlare. (3) Järnums arvingar lämnade in ytterligare två dukater (1676 och 1683) till Ahlström 41. Dessa båda mynt hade Hagander som köpare och i hans kataloger finns proveniensen Järnum bevarad. (Foto Ahlström 41)

ex 2.

kvalitet 01

Israel Berghmans samling –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1950) –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolph Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1980) –> Ahlström 22 (1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> Julius Haganders samling (1989-2012) –> Künker 208, auktion Hagander 3 (2012) –> Berndt Göhles samling (nr 36)

(Foto Hagander 3)

ex 3.

kvalitet 1+

Holmberg 120 (1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2010) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> Berndt Göhles samling (nr 37)

(Foto Bonde 6)

ex 4.

Lars Emil Bruuns samling nr 1233 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling –>?

(Bild från Bruns katalog del 2)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Bille-Brahe –> Bruun Lars Emil Bruun köpte Bille-Brahes samling på 1920-talet och det är den samlingen som ska säljas nu 2023.

ex. Bukowski 74 (1892) –> Burmeister (1892-1907) –> Berghman (1907-1913) –> Svensson förmodligen till KMK, osäkert om det är ss 2803 eller 2804.

ex. Oldenburg nr 1425 –> Bukowski 115 (1898) –> Lindqvist som ombud