Raritetssidan – Karl XI – ½ Daler 1682 – sm 325

Tingström ska ha känt till 7 ex i privat ägo, men märkligt nog känner vi inte till en enda försäljning.