Raritetssidan – Karl XI – ½ Daler 1681 – sm 324

ex 1.

kvalitet 1+

Ahlström 41 (1990) –> nilsuno

Tingström kände inte till något ex i privat ägo. (Foto Ahlström 41)