Raritetssidan – Karl IX – 4 Mark 1604 – felvänt vapen

ex 1.

“extremly fine”

Heritages Signature Sale 3064 (2018)–>?

Rätt kul att auktionsfirman noterade att vapnet var felvänt, men tillade för säkerhetsskull “but not necessarily rare so”. Är det MEM som skrämt dem? (Heritages foto)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “repor”

Inköpt till samling Bonde på Ericsberg före 1896) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Lars Mikael –>?–> MISAB 6 (2012) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 3.

kvalitet 1+

Edward Cederlunds samling –> Bokauktionskammaren (februari 1928) –> Sven Svenssons samling (1928-1970) –> Hirsch 2 (1970) –> Almers mynthandel –>?–> Österlunds auktion mars 1976 –>?–> Frimärkshuset 113 (2001) –>?

(Foto Hirsch 2)

ex 4.

kvalitet 1+, “små plantssprickor”

T.G.Appelgren –> testamenterat till Efraim Lundmark –>?–> Carl-Axel Lindbloms samling –> MISAB 4 (2011) –>?

(Foto MISAB 4)

ex 5.

kvalitet 1/1+

NASCA, New York, auktion 1981 –> Sten Törngrens samling (1981-2012) –> MISAB 7 (2012) –> PEA:s samling

(Foto MISAB 7)

Andra kända försäljningar:

ex. Bruun (1914)