Raritetssidan – Karl IX – 4 Mark 1604 – felvänt vapen

ex 1.

“extremly fine”

Heritages Signature Sale 3064 (april 2018)–>?–> Myntkompaniet 15 (nov 2018)

Rätt kul att auktionsfirman noterade att vapnet var felvänt, men tillade för säkerhetsskull “but not necessarily rare so”. Är det MEM som skrämt dem? (Heritages foto)

ex 2.

kvalitet 1+/01, “repor”

Inköpt till samling Bonde på Ericsberg före 1896) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Lars Mikael –>?–> MISAB 6 (2012) –>?

(Foto Bonde 3)

ex 3.

kvalitet 1+

Edward Cederlunds samling –> Bokauktionskammaren (februari 1928) –> Sven Svenssons samling (1928-1970) –> Hirsch 2 (1970) –> Almers mynthandel –>?–> Österlunds auktion mars 1976 –>?–> Frimärkshuset 113 (2001) –>?–> MISAB 21 (2017) –> Hasse W:s samling

(Foto MISAB 21)

ex 4.

kvalitet 1+, “små plantssprickor”

T.G.Appelgren –> testamenterat till Efraim Lundmark –>?–> Carl-Axel Lindbloms samling –> MISAB 4 (2011) –>?

(Foto MISAB 4)

ex 5.

kvalitet 1/1+

NASCA, New York, auktion 1981 –> Sten Törngrens samling (1981-2012) –> MISAB 7 (2012) –> PEA:s samling

(Foto MISAB 7)

Andra kända försäljningar:

ex. Bruun (1914)