Raritetssidan – Karl IX – 2½ Riksdaler 1610 – Göteborgs grundande

ex 1.

kvalitet 1/1+, “inristning, små kantskador”

Inköpt till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)