Raritetssidan – Karl IX – 1 Mark 1610

För detta årtal förekommer stavningarna CAROLVS och CAROLS i åtsidans omskrift. Eftersom årtalet ändå omfattar så få kända årtal är båda varianterna förlagda på denna sida.

ex 1.

CAROLS

kvalitet 1+/01, “litet plantsfel”

Hirsch lagerlista 69 (1972) –> Claes-Olof Algårds samling (1972-1977) –> Österlunds auktion i mars 1977 –> Åke Järnums samling (1977-1978) –> Hirsch 9 (1978) –>?–> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Jan Hyllengren –>?–> MISAB 8 (2013) –>?

Förutom provenienskedjan ovan har Sten Törngren noterat att myntet även sålts av Kristianstadsortens NF (1980) och Antikören (1987) men detta har inte kunnat verifieras. (Foto MISAB 8)

ex 2.

CAROLVS

kvalitet 1/1+, “svaga repor”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Westerlunds Mynthandel –>?

(Foto Bonde 3)