Raritetssidan – Karl IX – ½ Mark 1609

ex 1.

kvalitet 1+/01, “plantsfel”

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –> Nils Lindbergs samling (1991-2015) –> MISAB 15 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2017) –> MISAB 24 (2017) –>?

(Foto MISAB 15)

ex 2.

kvalitet 1+

Hirsch 14 (1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1989 –> Finländsk samlare –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 3.

kvalitet 1+/01)(1+, “plantsfel, dubbelpräglad, något ojämn patina/beläggningsrester”

MISAB webb 5 (2017) –>?–> MISAB 36 (2021) –> Tykes samling

(Foto MISAB 36)

ex 4.

kvalitet 1+

MISAB 30 (2019) –> Karl-Åkes samling

(Foto MISAB 30)

ex 5.

kvalitet 1+, “obetydligt rengjord, något svagpräglad”

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> Anders Kihlströms samling (2009-2022) –> MISAB 38 (2022) –>?

(Foto MISAB 38)

ex 6.

kvalitet 1+

Ahlström 2 (1972) –> Åke Järnums samling –>?–> Hirsch 7 (1978) –>?

(Foto Hirsch 7)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “kantskador”

Ahlström 31 (1985) –>?–> MISAB 3 (2010) –> AW:s samling

(Foto Ahlström 31)

ex 8.

kvalitet 1/1+

Myntkompaniet 29 (2024) –>?

(Foto Myntkompaniet 29)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss1730) –> SNF 55 (1964)

ex. Graf Robert Douglas –> Hess-Leu 34 (1967) kvalitet 1+

ex. Ahlströms lagerlista 34 (1970) kvalitet 1+/01

ex. Algård –> Ahlström 4 (1973) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström 7 (1974) –> Nordlind kvalitet 1+/01

ex. Ahlström 10 (1975) kvalitet 1+/01, “kantskada”

ex. Nordlinds lagerlista 5 (1976) kvalitet 1/1+, “repor”

ex. Ingemar Wallins lagerlista 2001 kvalitet 1+