Raritetssidan – Johan III – 2 Mark 1592

ex 1.

kvalitet 01, “plantsspricka”

Ahlström 7 (1974) –>?

(Foto Ahlström 7)

ex 2.

kvalitet 1+/01

Lars Emil Bruuns samling –> Hess auktion, Frankfurt (1914) –>?–> Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1947) –> B.G. Johnson, St.Louis Coins –> Hess mynthandel, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1947-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1978) –> Ahlström 18 (1978) –>?

(Foto Ahlström 18)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Israel Berghmans samling (-1921) –> Schulmans mynthandel, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1947) –> B.G. Johnson, St.Louis Coins –> Hess mynthandel, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1947-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1982) –> Ahlström 26 (1982) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 26)

ex 4.

kvalitet 1+/01, “kantspricka, något svagpräglad”

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Claes-Olof Algårds samling (1970-1977) –> Österlunds auktion (mars 1977) –> Loréns samling (1977-1981) –> Österlunds auktion (mars 1981) –> Rolf Sjöbergs samling (1981-1989) –> Ahlström 40 (1989) –> Jan Hyllengren(?) –>?–> Myntgalleriet (nov 1993) –> Nils Lindbergs samling (1993-2015) –> MISAB 15 (2015) –> PG Carlsson –>?

(Foto MISAB 15)

ex 5.

kvalitet 1+, “repad”

Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 6.

kvalitet 1+, “liten repa”

Holmbergs Mynthandel (1908) –> Otto Smiths samling (1908-1935) –> familjen Jernbecks samling (1935-1998) –> Ahlström 58 (1998) –>?

(Foto Ahlström 58)

ex 7.

kvalitet 1+, “kantförlust, korroderad”

Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 8.

kvalitet 1+, “litet plantsfel”

Ahlström 66 (2002) –> Lunds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 62)

ex 9.

kvalitet 1/1?)(1/1+, “varit infattad, korroderad”

MISAB 21 (2017) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 21)

ex 10.

kvalitet 1

samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –>?–> MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 36)

ex 11.

kvalitet 1/1?)(1, “reparerat hål, delvis svagpräglad”

Noréns Mynthandel (1984) –>?–> MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)