Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Mark 1558 – Åbo

ex 1.

kvalitet 01/0

Hirsch Mynthandel (1947) –> Gunnar Ekströms samling (1947-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 11 (1976) –> Clifford Söderbergs samling –> Lars-Erik Bomans samling –> MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 2.

kvalitet 01

Klaus Selinheimos samling nr 29 –>?

(MISABs foto)

ex 3.

kvalitet 1+/01

Klaus Selinheimos samling (-2012) –>?–> MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

ex 4.

kvalitet 1+/01, (11,05 g, app 970)

Sven Svenssons samling (ss1138) –> SNF 150 (2005) –> Ove Karlssons samling (2005-2022) –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 5.

kvalitet 1+/01)(1+

Ahlström 30:160 (1984) –>?

(Foto Ahlström 30)

ex 6.

kvalitet 1+, “korroderad, jordfynd”

Ahlström 18 (1978) –>?

(Foto Ahlström 18)

ex 7.

kvalitet 1+, “delvis korroderad”

Holmberg 80 (1909) –> Otto Smiths samling (1909-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1998) –> Ahlström 58 (1998) –>?

(Foto Ahlström 58)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “varit infattad”

Ahlström 40 (1989) –>?

(Foto Ahlström 40)

ex 9.

kvalitet 1/1+

Österlunds auktion (okt 1974) –> Österlunds auktion (okt 1975) –>?–> Hirsch 5 (1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich nr 195 (1989) –> Nils Lindbergs samling (1989-2016) –> MISAB 19 (2016) –>?

(Foto MISAB 19)

ex 10.

kvalitet 2)(1/1?

Ahlström 30:159 (1984) –> Sten Törngrens samling –>?–> Frimärkshuset 128 (2009) –>?–> MISABs webbauktion 45 (2022) –>?

(MISABs foto)