Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Mark 1557 – Åbo – sm 235

ex 1.

kvalitet 1+/01)(1+, “obetydliga rispor, spår av uppgradering i skölden, lätt korroderad”

Ahlström 20 (1979) –> Nils J. Lindberg –> Klaus Selinheimos samling nr 28 (1979-2021) –> MISAB 37 (2021) –>?

(Foto MISAB 37)

ex 2.

kvalitet 1+, “plantsspricka”

Gustav W Anderssons samling –> Ahlström 30 (1984) –> Sten Törngrens samling (1984-1986) –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 193 (1989) –> Jan Hyllengren –>?

(Foto Ahlström 30)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “svagt korroderad, rengjord, liten kantförlust, repa”

Winter auktion 45, Düsseldorf –>?–> Hirsch 36 (maj 1988) –>?–> Mynthusets auktion oktober 1988 –> Nils J.Lindbergs samling (1988-2016) –> MISAB 19 (2016) –> Klaus Selinheimos samling –>?

(Foto MISAB 19)